19.4.14

το μονοξείδιο του άνθρακα και το φαινόμενο Warburg στον καρκίνο

Για το φαινόμενο Warburg έχει ξαναγίνει αναφορά και στο Ο καρκίνος και το φαινόμενο(effect) Warburg. Σύμφωνα με αυτό στα καρκινικά κύτταρα γίνεται μετάπτωση, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, από την οξειδωτική φωρφορυλίωση ή την αερόβια αναπνοή που γίνεται στα μιτοχόνδρια ως κύρια μορφή παραγωγής ενέργειας στα ευκαρυωτικά κύτταρα, σε μορφές παραγωγής ενέργειας εκτός των μιτοχονδρίων, σε αναερόβιες διαδικασίες στο κυτταρόπλασμα. Αν γίνει αυτή η μεταστροφή τότε το καρκινικό κύτταρο συνεχίζει αυτόν τον τρόπο παραγωγής ενέργειας ακόμη και αν αποκατασταθεί η παροχή οξυγόνου στο περιβάλλον του καρκινικού κυττάρου.

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι γνωστό για τις τοξικές του ιδιότητες. (Συνδέεται με την αιμοσφαιρίνη με συνεκτικότητα περίπου 250 φορές περισσότερο από το οξυγόνο, εκτοπίζοντάς το από την αιμοσφαιρίνη, έτσι σε συγκέντρωση στον αέρα γύρω στα 0,1% μπορεί να αποβεί θανατηφόρο). Αλλά, 
σύμφωνα με μία αμερικανική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο «Cancer Research» από ερευνητές στο Beth Israel Deaconess Medical Center στη Βοστώνη,  θα μπορούσε, σε μικρές ασφαλείς δόσεις, να αποδειχθεί ευεργετική για θεραπευτικούς σκοπούς, στη θεραπεία του καρκίνου.
Σύμφωνα με τη μελέτη, το μονοξείδιο του άνθρακα είναι σε θέση να αντιστρέψει το φαινόμενο Warburg των καρκινικών κυττάρων, προκαλώντας έτσι το θάνατό τους. Ο οργανισμός παράγει φυσιολογικά μικρές ποσότητες CO σε συνθήκες οξειδωτικού στρες, μέσω της αυξημένης έκφρασης ενός γονιδίου που παράγει ένα ένζυμο την οξυγενάση της αίμης. (η οξυγενάση της αίμης είναι ένα ένζυμο που καταλύει την αποδόμηση της αίμης, σε χολερυθρίνη, με τη μεσολάβηση ενός ακόμη ενζύμου, σίδηρο και μονοξείδιο του άνθρακα). Σε όγκους αυτό το γονίδιο είναι ανενεργό και δεν μπορούν να παραχθούν επαρκείς ποσότητες του CO.

Φαίνεται ότι το CO αναγκάζει τα μιτοχόνδρια να αυξήσουν τη δραστηριότητά τους, που στα καρκινικά κύτταρα είναι πολύ ελαττωμένη έως καταργημένη, όπως αποδεικνύεται από την αύξηση της κατανάλωσης οξυγόνου από τα μιτοχόνδρια με την χορήγησή του, με αποτέλεσμα μέσω της παραγωγής ελεύθερων ριζών να οδηγηθούν σταδιακά στον κυτταρικό θάνατο όπως συμβαίνει και με τα υγιή κύτταρα. Τα υγιή κύτταρα μετέπεσαν σε μια κατάσταση χειμερίας νάρκης που τα προστάτευσε από τις κυτταροτοξικές επιδράσεις, όπως εξήγησε ο κύριος συγγραφέας Leo Otterbein.


Οι ερευνητές στο Beth Israel Deaconess Medical Center, χορήγησαν μέσω εισπνοής με μάσκες μια ασφαλή δόση του μονοξειδίου του άνθρακα για μία ώρα κάθε μέρα σε ποντίκια με καρκίνο του προστάτη, για μία περίοδο τεσσάρων έως έξι εβδομάδων. Παράλληλες μελέτες έδειξαν ότι το CO ευαισθητοποιεί τα καρκινικά κύτταρα οδηγώντας στη θεραπεία του όγκου, χωρίς να επηρεάζει τα υγιή κύτταρα.
http://www.univadis.gr/medical-news/8ff68e097e7613fb9082c753044cdcf2?WT.mc_id=UNI_UNL_WED_GR_gr_38

Δεν υπάρχουν σχόλια: