13.9.14

Η Αμφίπολη, το μεγαλύτερο νομισματοκοπείο στην εποχή της

Όταν ο Αλέξανδρος πέρασε στην Ασία, αλλά και τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του πατέρα του Φίλιππου, είχαν σχεδόν εξαντληθεί όλοι οι πόροι του Μακεδονικού κράτους σε χρυσό και ασήμι. Στη συνέχεια με τη νικηφόρα πορεία στην Ασία, ο Αλέξανδρος προμήθευε τη Μακεδονία όλο και με περισσότερο χρυσό και ασήμι. Αυτά μετατρέπονταν σε νόμισμα που κατασκευαζόταν στην Αμφίπολη και την Πέλλα. Όπως αναφέρει ο N. Hammond στην Ιστορία της Μακεδονίας(τ. 9), το νομισματοκοπείο της Αμφίπολης ήταν το πιο παραγωγικό. Έχει υπολογισθεί ότι σε μια περίοδο δεκαοκτώ ετών έκοψε 13.000.000 ασημένια τετράδραχμα. Η Αμφίπολη και η Πέλλα προμήθευαν χρυσό και ασήμι στη Δύση, στα Βαλκάνια και  στην περιοχή βόρεια της οροσειράς του Ταύρου, στην Ασία. Ανάμεσα στα νομίσματα που είχαν κόψει μέχρι το 328  ήταν και τα νομίσματα του Φιλίππου  που είχαν γίνει τόσο δημοφιλή. Το Δαμάστιο στην  Ήπειρο, που είχε ορυχεία αργύρου, κόβοντας ασημένια νομίσματα για τη Δύση μέχρι το 325 και οι Φίλιπποι κόβοντας χρυσά και ασημένια νομίσματα μέχρι το 328, ήταν δευτερεύοντα νομισματοκοπεία. Η Μακεδονία, ένας ουραγός το 359, είχε γίνει στα τέλη του 330 ο πρώτος τραπεζίτης στον κόσμο και το πλουσιότερο κράτος της Ευρώπης, αξιοποιώντας την κεντρική θέση της στο Βαλκανικό δίκτυο επικοινωνιών και αναπτύσσοντας το θαλάσσιο εμπόριο. Κοπή νομισμάτων στην περιοχή γινόταν  και από την πλευρά των  Παιόνων βασιλέων Πατράου(335-315) και του Αυδολέοντος(315-285), με έμβλημα έναν ιππέα που είχε κράνος με φτερά,  που εκθείαζε το Παιονικό ιππικό που υπηρέτησε στο στρατό του Αλέξανδρου. 
Στα δευτερεύοντα εμβλήματα που χρησιμοποιούνταν στα νομίσματα από το νομισματοκοπείο της Αμφίπολης ήταν το δελφίνι και ο δαυλός. Πέρα από τα κύρια εμβλήματα με το κεφάλι του νεαρού Ηρακλή, τα όπλα του, τον αετό, άλλα δευτερεύοντα εμβλήματα που χρησιμοποιούνταν ήταν ο θύρσος και ο κεραυνός που ανήκαν στη μακεδονική θρησκεία, η προτομή του Πήγασου που αναφερόταν πιθανόν στις ιεροτελεστίες της ανατολικής Μακεδονίας και άλλα. Τα νομίσματα του Αλέξανδρου σε χρυσό και ασήμι, που μνημόνευαν τις νίκες του στην Ασία, είχαν σχεδιαστεί για μεγάλης κλίμακας χρήσεις στην Ασία, πληρωμές ενόπλων δυνάμεων, κατασκευές λιμανιών, πόλεων κλπ και όχι κυρίως για χρήση στη Μακεδονία.

(από την Ιστορία της Μακεδονίας, του N. Hammond)

Δεν υπάρχουν σχόλια: